„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”

Paulo Coelho

Nazywam się Agnieszka Madejska. Uwielbiam być wśród ludzi i im pomagać. Mam szczęście, że moja pasja jest moją pracą – jestem logopedą i neurologopedą (potwierdzonym Certyfiktem Zawodowym Logopedy wydanym przez Polski Związek Logopedów, którego jestem członkiem).

Ukończyłam studia na kierunkach polonistyka, logopedia oraz neurologopedia. Po studiach zdobywałam doświadczenie jako logopeda, neurologopeda i pedagog w przychodniach oraz placówkach oświatowych, w tym w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Jako terapeuta pracuję już ponad 10 lat, a w maju 2019 roku otworzyłam własny gabinet terapeutyczny nieopodal Tarnowa.

Wierzę, że jedyną drogą do rozwoju jest działanie. Dlatego aktywnie biorę udział w konferencjach specjalistycznych jako prelegent i szkoleniowiec oraz w prelekcjach dla rodziców – jako wykładowca. Pracuję jako członek w zespołach diagnozujących autyzm i orzekających o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Organizuję także szkolenia specjalistyczne dla terapeutów i nauczycieli

Prywatnie spełniam się jako żona i matka dwojga wspaniałych dzieci. Życie rodzinne codziennie uczy mnie czegoś, co mogę wykorzystać w życiu zawodowym. Wiem, że pracę trzeba zacząć od zbudowania wzajemnego zaufania i akceptacji. Dlatego dbam o dobrą atmosferę przy spotkaniu z każdym małym pacjentem. To ona zapewnia najlepsze rezultaty terapii.

Wykształcenie

Nieustannie się szkolę i doskonalę

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, kierunek: filologia polska (nauczycielska) – studia magisterskie
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, studia podyplomowe: neurologopedia z balbutologią
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, studia podyplomowe: logopedia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, kierunek: filologia polska z poradnictwem logopedycznym

Ukończone przeze mnie wybrane kursy, warsztaty, szkolenia

 • organizacja i zarządzanie w oświacie
 • kurs przygotowania pedagogicznego
 • kurs pierwszej pomocy
 • kurs Polskiego Języka Migowego (I stopień)
 • kurs KORP –standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci
 • kurs KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9. roku życia
 • warsztaty Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • warsztaty Gry i zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • szkolenie Program Świadomość ciała, kontakt i komunikacja – metoda Knillów
 • szkolenie Metody badania zagrożenia dysleksją
 • szkolenie Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania wg J. Cieszyńskiej
 • szkolenie Zaburzenia karmienia i połykania
 • kurs Terapia ręki – gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży
 • szkolenie/warsztaty Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • szkolenie/warsztaty Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • szkolenie Badania słuchu w pracy logopedy
 • szkolenie/warsztaty Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej
 • szkolenie Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż.
 • szkolenie Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • warsztaty Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • szkolenie Guguholpa, od zabawy do mówienia
 • szkolenie Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • szkolenie Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • szkolenie Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
 • szkolenie Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • szkolenie Dyslalia obwodowa, SMURF
 • szkolenie Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii
 • szkolenie Elektrostymulacja w logopedii

Zapraszam na konsultacje i terapię do mojego gabinetu oraz na organizowane przeze mnie szkolenia dla profesjonalistów.