Diagnoza i terapia

Pomoc logopedyczna dla dzieci i dorosłych

Logopedia to dla mnie przede wszystkim pasja. Wierzę, że dobra atmosfera i chęć do pracy to połowa sukcesu terapii. Dlatego każdą relację z pacjentem traktuję indywidualnie i buduję ją na wzajemnym zaufaniu i akceptacji. Ponad 10 lat pracy terapeutycznej w różnych placówkach i kilkadziesiąt odbytych szkoleń pozwoliło mi zebrać doświadczenie niezbędne do prowadzenia własnego gabinetu.

Do mojego gabinetu zapraszam dzieci i dorosłych. Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną, terapię ręki, terapię zaburzeń mowy i komunikacji, terapię karmienia i jedzenia. Pomagam osobom z autyzmem, z zespołami genetycznymi, z wadami słuchu. Oferuję również współpracę z placówkami publicznymi, żłobkami, przedszkolami i szkołami (badania przesiewowe, zajęcia logorytmiczne, indywidualna terapia logopedyczna). Z kolei dla nauczycieli i terapeutów organizuję szkolenia.

Zakres usług

 • Terapia wad wymowy
 • Terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
  • pomoc w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
  • pomoc w afazji dziecięcej, alalii, opóźnionym rozwoju mowy
  • pomoc przy zespole Downa i innych zespołach genetycznych
 • Terapia osób jąkających się
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Terapia dzieci z wadami słuchu
 • Wspomaganie terapii mutyzmu
 • Praca z dziećmi nadpobudliwymi i z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Masaże logopedyczne
 • Terapia ręki
 • Terapia wspomagająca w leczeniu ortodontycznym u dzieci i dorosłych
 • Wprowadzanie elementów alternatywnej i wspomagającej komunikacji (aac)
 • Taping w terapii logopedycznej
 • Zapobieganie i terapia dysleksji:
  • dla dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
  • dla dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Przygotowanie szkolne dla dzieci w wieku przedszkolnym:
  • nauka czytania
  • nauka pisania
  • ćwiczenia psychofizycznych funkcji poznawczych (ćwiczenia pamięcią, analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej)
 • Terapia osób dorosłych po udarach, wypadkach, itd.
 • Logorytmika
 • Elektrostymulacja

Cennik

W gabinecie przyjmuję płatność gotówką

Indywidualna terapia

60 zł/ 45 min.

 • Indywidualna terapia logopedyczna w gabinecie
 • Indywidualna terapia neurologopedyczna w gabinecie

Umów się

Diagnoza

80 zł/ 45 min.

 • Diagnoza logopedyczna (obejmuje 2-3 spotkania)
 • Diagnoza neurologopedyczna (obejmuje 2-3 spotkania)

Umów się

Sporządzenie opinii

100 zł

 • Sporządzenie opinii logopedycznej
 • Sporządzenie opinii neurologopedycznej

Umów się

Terapia ręki

50 zł/ 45 min.

 • Terapia ręki

Umów się

Wydanie zaświadczenia

20 zł

 • Wydanie zaświadczenia

Umów się

Elektrostymulacja

40 zł/ 30 min.

 • Elektrostymulacja

Umów się

Szkolenia z dziedziny logopedii

Ceny szkoleń i warsztatów są zależne od ich rodzaju.
Pełen harmonogram oraz zapisy dostępne są w zakładce Szkolenia.

Zajęcia dla placówek publicznych, żłobków, przedszkoli i szkół

Proszę o kontakt w celu przygotowania najlepiej dopasowanej oferty do charakteru danego miejsca i potrzeb jego podopiecznych. Cena terapii, zajęć, szkoleń uzależniona jest od rodzaju usług, liczby uczestników i godzin, ewentualnych kosztów dojazdu.

Regulamin

Przed rozpoczęciem zajęć ze mną proszę o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia zajęć.

Pobierz regulamin