Pierwsza wizyta u logopedy

Co przygotować?

Zabierz książeczkę zdrowia dziecka. Przyda się ze względu na wszelkie podstawowe informacje o dziecku (waga, skala Apgar, dokumentacja medyczna, wyniki badań, opinie i orzeczenia z poradni, przykładowe nagrania itp.).

O co pyta logopeda?

Podczas pierwszej wizyty zainteresuje mnie:

  • przebieg ciąży i porodu,
  • rozwój dziecka: kiedy dziecko zaczęło gaworzyć, powiedziało pierwszy wyraz, zdanie itp.
  • choroby i urazy,
  • przebieg karmienia i jedzenia.
  • udział w innych terapiach.

Przebieg wizyty

Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami zbadam wymowę dziecka (najczęściej poprzez nazywanie przez dziecka obrazków) – jakie głoski dziecko wymawia poprawnie.
Następnie oceniam sprawność języka i warg, oglądam podniebienie, wędzidełko i oceniam zgryz – wszystko to decyduje o jakości mowy dziecka. Kontroli poddaję również słuch fonematyczny, tj. słuch, który służy nam do rozróżniania głosek, a który istotnie wpływa na proces kształtowania się mowy. To właśnie słuch fonematyczny pozwala nam rozróżniać takie pary wyrazów: kura-góra, Tomek-domek itp. Z kolei problemy z tego rodzaju słuchem mogą powodować opóźniony rozwój mowy, dysleksję czy wymowę bezdźwięczną. Szczegółowy prebieg wizyty jest uzależniony od wieku i problemów dziecka/pacjenta.

Po ukończeniu tych badań stawiam diagnozę: przekazuję rodzicom niezbędną wiedzę o danej wadzie lub zaburzeniu i ustalam plan terapii.