SMURF – drugi raz w Tarnowie

Strona główna Wydarzenia SMURF – drugi raz w Tarnowie

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

SMURF – drugi raz w Tarnowie

18 marca @ 10:00 - 19 marca @ 14:00

600zł

SMURF – STRATEGICZNA METODA USPRAWNIANIA REALIZACJI FONEMÓW W DYSLALII OBWODOWEJ

Prowadzenie: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Termin: 18- 19 marzec 2021r. (10-18, 9-14)
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Lokalizacja: TARNÓW
Koszt: 600 zł
Dla kogo: logopedów, neurologopedów, studentów logopedii

Danuta Pluta-Wojciechowska, doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor UŚ w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersystetu Śląskiego w Katowicach. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z innymi anomaliami anatomicznymi w przestrzeni ustno-twarzowo-gardłowej, zaburzeniami czynności prymarnych. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”; była członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie komisja nie działa), w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od czerwca 2011 r. do czerwca 2014 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Od trzydziestu lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych.

Program
1. Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
2. Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
3. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny
języka polskiego.
7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
 Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
 Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowowzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm
najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia,
migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia,
oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
 Procedura a metoda i strategia.
 Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
 Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
 Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
10. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
 Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka
oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
 Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in.
w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania,
mowy bezdźwięcznej, itd.
 Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii
warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
 Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w
zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
 Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 Polaryzacja głoski.
 Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym
pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowego
użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.

zgłoszenia:
agnieszka.madejska@onet.pl
tel.664800375

Szczegóły

Start:
18 marca @ 10:00
Koniec:
19 marca @ 14:00
Koszt:
600zł

Organizator

MILAlogo Agnieszka Madejska
Telefon:
664 800 375
Email:
agnieszka.madejska@onet.pl

Miejsce

Tarnów
Tarnów, małopolskie Polska + Google Map
Telefon:
664 800 375